Ontslag wegens disfunctioneren

Neem vrijblijvend contact op

Het komt geregeld voor dat een werknemer op een gegeven moment niet meer functioneert zoals dat zou moeten. Dat kan aan allerlei factoren liggen.

Een werkgever mag een disfunctionerende werknemer niet zomaar ontslaan. Aan een ontslag wegens disfunctioneren worden strenge eisen gesteld. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst in de praktijk alleen wegens disfunctioneren wanneer je als werkgever een dossier kan laten zien waaruit de ongeschiktheid van de werknemer voor de functie duidelijk blijkt en waaruit tevens blijkt dat de werknemer in voldoende mate de gelegenheid heeft gekregen zijn functioneren te verbeteren. Onder andere de volgende vragen zijn in dit kader van belang:

  • Is er sprake van onvoldoende functioneren?;
  • Is de werknemer hier tijdig en voldoende duidelijk op gewezen?;
  • Is er een verbetertraject geweest? Is de werknemer tijd gegund het functioneren te verbeteren?
  • Is de werknemer hierin gefaciliteerd en begeleid?;
  • Zijn er consequenties verbonden aan het niet-verbeteren?;
  • Is het disfunctioneren veroorzaakt door gebrek aan scholing?;
  • Is het disfunctioneren veroorzaakt door slechte arbeidsomstandigheden?; en
  • Is herplaatsing binnen een redelijke termijn al dan niet met behulp van scholing in een passende functie mogelijk?

Een goede dossieropbouw is van groot belang

Wanneer je als werkgever constateert dat een werknemer niet voldoende functioneert is het dan ook van belang dat je dit tijdig met de betreffende werknemer bespreekt en dat je de werknemer voldoende de kans geeft om zijn/haar functioneren te verbeteren.

Een goede dossieropbouw is in dit kader van groot belang en kan veel problemen in de toekomst voorkomen. Mocht het functioneren van de werknemer na het doorlopen van een degelijk verbetertraject niet op het gewenste niveau komen, dan kan je met behulp van het dossier immers aannemelijk maken dat het ontslag van een bepaalde werknemer gerechtvaardigd is.

Heb je te maken met een slecht functionerende werknemer en wil je weten wat de mogelijkheden zijn om de situatie op te lossen?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met Kop advocaten en maak direct een afspraak met een arbeidsrechtadvocaat voor een vrijblijvend eerste gesprek.

Ahmed