Ontslagvergoedingen

Neem vrijblijvend contact op

In het Nederlandse arbeidsrecht kennen we verschillende soorten “ontslagvergoedingen”.

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in 2015 is de oude ontslagvergoeding, gebaseerd op de kantonrechtersformule (AxBxC), vervangen door een nieuwe ontslagvergoeding, de transitievergoeding.

De oude kantonrechtersformule hield – in tegenstelling tot de huidige transitievergoeding – rekening met de leeftijd van de werknemer en kwam grofweg neer op een maandsalaris per gewerkt dienstjaar. De kantonrechtersformule kende ook een correctiefactor (de C-factor), die maakte dat de vergoeding (veel) hoger of lager kon uitvallen. De wetgever vond bij de totstandkoming van de Wet Werk en Zekerheid dat de (soms) torenhoge ontslagvergoedingen het arbeidsrechtelijke stelsel op slot gooiden, want werknemers ontslaan werd te duur, en daarom moesten deze vergoedingen omlaag.

De huidige transitievergoeding, die per 1 januari 2020 met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is aangepast, maakt geen onderscheid meer voor wat betreft de leeftijd van de werknemers. Ook hebben werknemers met de invoering van de WAB vanaf de eerste dag van hun dienstverband al recht op een transitievergoeding.

De transitievergoeding bedraagt 1/3e maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de eerste werkdag. De leeftijd van de werknemer maakt voor de berekening van deze ontslagvergoeding dus niet meer uit.

Naast de transitievergoeding kan de werknemer bij een ontbinding via de kantonrechter nog aanspraak maken op een zogenoemde billijke vergoeding.

De billijke vergoeding komt echter pas om de hoek kijken als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever. De billijke vergoeding staat los van de transitievergoeding en een werkgever kan verplicht worden om beide vergoedingen te betalen.

Het recht op een transitievergoeding

Het recht op een transitievergoeding vloeit rechtstreeks voort uit de wet, maar een billijke vergoeding is alleen aan de orde als de rechter deze vergoeding (op verzoek van de werknemer) toewijst.

Hebt u te maken met een werknemer waar u afscheid van wilt nemen of die u wilt ontslaan? En hebt u vragen oer welke vergoeding aan de werknemer moet worden aangeboden of uitbetaald?

Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Kop Advocaten. Ons kantoor is gespecialiseerd in arbeidsrecht en onze arbeidsrechtadvocaten staan klaar om u te helpen.

Roel Kop