Vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst

Neem vrijblijvend contact op

Wanneer je als werkgever afscheid wil nemen van een werknemer, is het verstandig om altijd eerst te onderzoeken of dat in onderling overleg met de werknemer mogelijk is.
Een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden heet dat, ofwel: een “minnelijke regeling”. De afspraken over de manier waarop en de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst eindigt worden dan vastgelegd in een zogenoemde vaststellingsovereenkomst (c.q. beëindigingsovereenkomst). Als je er samen met de werknemer door middel van een vaststellingsovereenkomst uit komt, dan bespaar je een vaak langdurige, kostbare en onzekere gang naar het UWV of de kantonrechter.

Opstellen van een vaststellingsovereenkomst

Het is verstandig om bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst een advocaat in te schakelen die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht. Bij Kop Advocaten krijgen we dagelijks te maken met vaststellingsovereenkomsten en kunnen we werkgevers, maar ook werknemers, hier goed bij van dienst zijn. Vaak overzie je als werkgever en werknemer niet alle details waarover je afspraken moet maken. Hoe zit het precies met de bonus over het lopende jaar? En met het wel of niet uitbetalen van vakantiedagen? En stel je de werknemer vrij of niet? Wat gebeurt er met de leaseauto? Allerlei zaken waar je goed over moet nadenken en afspraken over moet maken.

vaststellingsovereenkomst is altijd maatwerk

Een vaststellingsovereenkomst is altijd maatwerk en de ene vaststellingsovereenkomst behelst (veel) meer werk dan de andere. Ook is het van belang dat de vaststellingsovereenkomst voldoet aan de wettelijke vereisten. De werknemer wil er immers vaak een WW-uitkering mee kunnen aanvragen.

Wil u afscheid nemen van een werknemer en wil u onderzoeken of dat mogelijk is door middel van het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst?

Aarzel dan iet om contact op te nemen met Kop Advocaten. Bij ons kunt u terecht voor een vrijblijvend eerste gesprek en weet u direct waar u aan toe bent.

Ahmed