Verstoorde arbeidsrelatie en arbeidsconflict

Neem vrijblijvend contact op

Een verstoring van de arbeidsverhouding: het is een reden om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden.

Maar alleen als de voortzetting van de arbeidsovereenkomst in redelijkheid niet meer van de werkgever kan worden gevergd. De verstoring van de arbeidsrelatie moet wel zodanig zijn, dat het een ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt. Dit is lang niet altijd het geval. Een ontslag of ontbinding hoeft ook niet altijd de oplossing te zijn.

Bij Kop Advocaten kunnen we u helpen als u te maken krijgt met een verstoorde arbeidsverhouding of een arbeidsconflict met een van uw werknemers. Vaak is het goed om niet lang te wachten met het ondernemen van stappen om het arbeidsconflict op te lossen. De arbeidsrelatie kan immers weer worden hersteld.

De regels omtrent ziekteverzuim zijn omvangrijk en complex. Er gelden voor zowel werkgevers als werknemers verschillende re-integratieverplichtingen. Kop Advocaten adviseert je graag over je rechten en plichten als werkgever.

Mediation: een verplicht voorportaal?

In de gepubliceerde rechtspraak over ontbinding wegens een verstoorde arbeidsrelatie zie je dat rechters vaak waarde hechten aan het feit of er al door middel van mediation is geprobeerd om de arbeidsrelatie te herstellen.

Ook bij het vinden van een geschikte mediator kan uw advocaat u helpen. Bij Kop advocaten zijn we eveneens gespecialiseerd in het begeleiden van cliënten bij dergelijke mediationtraject.

Heeft u te maken met een arbeidsconflict of dreigt er een relatie met een van uw (zieke) werknemers verstoord te raken, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze advocaten.

Roel Kop