Ziekte en re-integratie

Neem vrijblijvend contact op

Zieke werknemers; iedere werkgever krijgt er in meer of mindere mate mee te maken. Ook hierbij geldt dat voorkomen beter is dan genezen.

Met een goed ziekteverzuimbeleid en goede arbeidsomstandigheden houd je als werkgever het verzuim zo laag mogelijk. Maar wat als werknemers toch ziek worden? Het liefste wil je natuurlijk dat je zieke werknemer weer zo snel mogelijk aan de slag gaat.

De regels omtrent ziekteverzuim zijn omvangrijk en complex. Er gelden voor zowel werkgevers als werknemers verschillende re-integratieverplichtingen. Kop Advocaten adviseert je graag over je rechten en plichten als werkgever.

Opzegverbod en loondoorbetaling bij ziekte

De arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer mag niet worden opgezegd (opzegverbod tijdens ziekte). Ook geldt er gedurende 104 weken een loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. De hoogte van het loon gedurende het eerste ziektejaar is minstens 70% van het maximum dagloon. Dat is wettelijk zo bepaald, maar er kunnen in de cao of individuele arbeidsovereenkomst andere afspraken over gemaakt worden ten gunste van de werknemer. Vaak zie je in cao’s dat de loondoorbetalingverplichting gedurende het eerste ziektejaar 100% van het loon bedraagt. In het tweede ziektejaar gaat de loondoorbetaling vaak naar 70%, maar ook dat hoeft niet altijd zo te zijn. Gedurende deze twee jaar zijn werkgever en werknemer verplicht om samen de re-integratie vorm te geven.

Ziekte of arbeidsconflict?

Het komt geregeld voor dat werknemers zich ziekmelden, terwijl er eigenlijk sprake is van een arbeidsconflict. Een goede bedrijfsarts beoordeelt een dergelijke ziekmelding niet als “arbeidsongeschikt wegens ziekte”, tenzij er een duidelijke medische oorzaak is, maar zal de werknemer adviseren om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met zijn werkgever om de situatie op te lossen. Soms wordt een “afkoelingsperiode” van twee weken ingelast door de bedrijfsarts. Vaak wordt hierbij ook mediation geadviseerd, zodat er een neutrale derde partij kan helpen om het conflict op te lossen.

Hebt u te maken met een zieke werknemer en vordert de re-integratie niet of is de arbeidsrelatie inmiddels verstoord geraakt?

Aarzel dan niet om vrijblijvend contact met ons kantoor op te nemen.