De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-regeling)

Het Coronavirus houdt Nederland momenteel in zijn greep. De hele dag worden nieuwe ontwikkelingen gemeld en de maatregelen van de overheid volgen elkaar met rap tempo op. Voor veel bedrijven zijn het spannende en moeilijke tijden. Zo was er gister in het nieuws dat veel winkels leeg blijven. Ondanks dat zij op dit moment nog open mogen blijven, blijkt dit voor veel winkels niet haalbaar. Dit is enkel anders voor supermarkten, doe-het-zelfzaken, tuincentra, drogisten en apothekers. Zij blijken op dit moment juist wel goede zaken te doen.

Werktijdverkorting (tot 17 maart 2020)

Gezien de huidige situatie hebben veel bedrijven zich de afgelopen tijd genoodzaakt gezien om een aanvraag voor werktijdverkorting te doen. Werktijdverkorting is een regeling waar bedrijven een beroep op kunnen doen wanneer zij door een calamiteit te kampen hebben met tijdelijk verlies van werkuren. Op 17 maart jl. meldde het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat er op dat moment in totaal ruim 54.000 aanvragen waren gedaan voor een vergunning tot werktijdverkorting. Het ministerie meldde ook dat in eerdere jaren gemiddeld tussen de 100 en 200 bedrijven een dergelijke aanvraag deden.

Nu de uitbraak van het coronavirus de afgelopen weken heeft geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting en de regeling niet is toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties, is de regeling Werktijdverkorting op 17 maart 2020 met onmiddellijke ingang ingetrokken. In plaats van de regeling Werktijdverkorting komt een nieuwe tegemoetkomingsregeling, de zogenaamde NOW-regeling. Het kabinet heeft in dit kader aangegeven meer werkgevers financieel tegemoet te willen komen, alsook werknemers sneller tegemoet te willen komen dan dat binnen de regeling Werktijdverkorting mogelijk was.

Wat gebeurt er met reeds ingediende en/of goedgekeurde aanvragen?

Met ingang van 17 maart 2020, 18.45 uur geldt dat werktijdverkorting niet meer zal worden toegekend. Reeds ingediende aanvragen zullen worden beschouwd als een aanvraag voor de tijdelijke NOW-regeling. Mogelijk zal er bij de werkgever aanvullende informatie worden opgevraagd. Reeds toegekende vergunning blijven van kracht, maar zullen niet verlengd worden. Als een werkgever gebruik maakt van de vergunning voor werktijdverkorting en na afloop daarvan verlenging wilt, zal de werkgever gebruik moeten maken van de tijdelijke NOW-regeling.

De tijdelijke NOW-regeling

Een ondernemer die vanaf 1 maart 2020 een omzetverlies verwacht van minimaal 20% kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De periode van drie maanden kan eenmalig worden verlengd met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld). Voorwaarde voor het gebruik kunnen maken van de regeling is dat er geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen voor werknemers zal worden aangevraagd gedurende de periode waarvoor werkgevers de tegemoetkoming ontvangen.

Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming zal een accountantsverklaring zijn vereist.

Werkgevers blijven op grond van de NOW-regeling verplicht het loon van hun werknemers voor 100% door te betalen. Afhankelijk van het omzetverlies kunnen werkgevers echter een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen van maximaal 90%. De tegemoetkoming in de loonkosten geldt voor zowel vaste werknemers als voor werknemers met een flexibel contract.

Tegemoetkoming in loonkosten afhankelijk van omzetverlies

Uit het voorgaande blijkt dat de hoogte van de tegemoetkoming afhankelijk is van het omzetverlies. Zo bedraagt de hoogte van de tegemoetkoming bijvoorbeeld 90% van de loonsom van een werkgever indien 100% van de omzet wegvalt en bedraagt de tegemoetkoming 22.5% van de loonsom van de werkgever indien 25% van de omzet wegvalt.

Voorschot van 80% van de gevraagde tegemoetkoming

Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming, zodat bedrijven hun personeel kunnen blijven doorbetalen. Achteraf zal worden vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming kan een correctie plaatsvinden als sprake is geweest van een daling van de loonsom.

 

Let op! Aanvragen voor de tijdelijke NOW-regeling kunnen op dit moment (19 maart 2020) nog niet worden ingediend. Vanuit de overheid wordt op dit moment aangegeven dat er hard wordt gewerkt om hier zo snel mogelijk verandering in te brengen en dat de exacte datum vanaf wanneer aanvragen kunnen worden ingediend zo snel mogelijk bekend zal worden gemaakt. In aanvulling hierop heeft de overheid aangegeven dat de periode waarover een werkgever tegemoetkoming kan krijgen niet afhangt van de datum waarop de aanvraag kan worden ingediend. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 zal volgens de overheid in aanmerking komen voor tegemoetkoming.

image_pdfPDF

Heb je een vraag over
De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-regeling)?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met Kop advocaten en maak direct een afspraak met een arbeidsrechtadvocaat voor een vrijblijvend eerste gesprek.

Ahmed