Een verstoring van de arbeidsverhouding: het is een reden om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Maar alleen als de voortzetting van de arbeidsovereenkomst in redelijkheid niet meer van de werkgever kan worden gevergd.

De verstoring van de arbeidsrelatie moet wel zodanig zijn, dat het een ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt. Dit is lang niet altijd het geval. Een ontslag of ontbinding hoeft ook niet altijd de oplossing te zijn.

Vaak weet je als werknemer niet precies hoe je zo’n lastige situatie met je werkgever moet aanpakken. De emoties zijn vaak al hoog opgelopen en soms is zelfs sprake van een ziekmelding.

Bij Kop Advocaten kunnen we u helpen als u te maken krijgt met een verstoorde arbeidsverhouding of een arbeidsconflict met uw werkgever. Vaak is het goed om niet lang te wachten met het ondernemen van stappen om het arbeidsconflict op te lossen. De arbeidsrelatie kan immers weer worden hersteld. Hoe langer er wordt gewacht met het oplossen van het conflict, hoe slechter de kansen zin dat de arbeidsrelatie daadwerkelijk weer wordt hersteld.

Mediation: een verplicht voorportaal?

In de gepubliceerde rechtspraak over ontbinding wegens een verstoorde arbeidsrelatie zie je dat rechters vaak waarde hechten aan het feit of er al door middel van mediation is geprobeerd om de arbeidsrelatie te herstellen.

Ook bij het vinden van een geschikte mediator kan een advocaat je helpen. Bij kop advocaten zijn we eveneens gespecialiseerd in het begeleiden van cliënten bij dergelijke mediationtraject.

Heeft u te maken met een arbeidsconflict of dreigt er een relatie met werkgever verstoord te raken?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze advocaten. U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend eerste gesprek, zodat we uw situatie goed kunnen inschatten.

Roel Kop