Ontslag wegens disfunctioneren

Neem vrijblijvend contact op

Het komt geregeld voor dat een werkgever op een gegeven moment van oordeel is dat een werknemer niet meer functioneert zoals hij dat in de ogen van de werkgever zou moeten doen. Dat kan aan allerlei factoren liggen.

Een werkgever mag een disfunctionerende werknemer echter niet zomaar ontslaan. Aan een ontslag wegens disfunctioneren worden strenge eisen gesteld.  De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst in de praktijk alleen wegens disfunctioneren wanneer een werkgever een dossier kan laten zien waaruit de ongeschiktheid van de werknemer voor de functie duidelijk blijkt en waaruit tevens blijkt dat de werknemer in voldoende mate de gelegenheid heeft gekregen zijn functioneren te verbeteren. Onder andere de volgende vragen zijn in dit kader van belang:

  • Is er sprake van onvoldoende functioneren?;
  • Is de werknemer hier tijdig en voldoende duidelijk op gewezen?;
  • Is er een verbetertraject geweest? Is de werknemer tijd gegund het functioneren te verbeteren?
  • Is de werknemer hierin gefaciliteerd en begeleid?;
  • Zijn er consequenties verbonden aan het niet-verbeteren?;
  • Is het disfunctioneren veroorzaakt door gebrek aan scholing?;
  • Is het disfunctioneren veroorzaakt door slechte arbeidsomstandigheden?; en
  • Is herplaatsing binnen een redelijke termijn al dan niet met behulp van scholing in een passende functie mogelijk?

Wanneer een werkgever constateert dat een werknemer niet voldoende functioneert is het van belang dat dit tijdig met de betreffende werknemer wordt besproken en dat de werknemer voldoende de kans krijgt om zijn/haar functioneren te verbeteren. Als werknemer mag je niet worden overvallen met een ontslag wegens disfunctioneren.

Als werknemer mag je ten minste verwachten dat je de kans krijgt om je functioneren te verbeteren.

Mocht het functioneren na het doorlopen van een degelijk verbetertraject niet op het gewenste niveau komen, dan kan de werkgever overwegen om met het disfunctioneringsdossier naar de rechter te stappen.

Echter bestaat er dan ook nog steeds de mogelijkheid om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan, waarbij je als werknemer kunt onderhandelen over welke ontslagvergoeding je passend vindt.

Heb je als werknemer te maken met een verbetertraject of ben je het bijvoorbeeld niet eens met het verwijt dat je disfunctioneert?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met Kop advocaten en maak direct een afspraak met een arbeidsrechtadvocaat voor een vrijblijvend eerste gesprek.

Ahmed