Vaststellingsovereenkomst

Neem vrijblijvend contact op

Het komt vaak voor dat nieuwe cliënten zich bij ons aanmelden, omdat ze een vaststellingsovereenkomst hebben ontvangen van hun werkgever.

Met zo’n vaststellingsovereenkomst kunnen werkgever en werknemer, zonder tussenkomst van een rechter of het UWV, een einde maken aan de arbeidsovereenkomst. Bij een einde met wederzijds goedvinden maken werkgever en werknemer in onderling overleg afspraken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Als werknemer is het belangrijk om te weten dat je niet verplicht bent om mee te werken aan een einde met wederzijds goedvinden. Toch kan het meewerken aan een dergelijke overeenkomst onder omstandigheden verstandig zijn. Niet alleen kan hiermee een lange en kostbare procedure bij de rechter worden vermeden, de inhoud van de vaststellingsovereenkomst is vrij bepaalbaar.

Dat maakt dat partijen in beginsel alles met elkaar mogen afspreken en overeenkomen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de einddatum, de hoogte van de beëindigingsvergoeding/ontslagvergoeding en het al dan niet vervallen van enige post-contractuele bedingen (zoals bijvoorbeeld een concurrentiebeding).

Als je als werknemer wil meewerken aan een einde met wederzijds goedvinden, dan is er vaak ruimte om te onderhandelen met je werkgever. Zeker gezien de grote belangen die er bij het sluiten van vaststellingsovereenkomst spelen en de vergaande gevolgen die het instemmen met een einde van uw arbeidsovereenkomst met zich mee brengen, is het van belang om de overeenkomst juridisch te laten toetsen voordat je hiermee instemt.

Vragen die wij samen met jou beantwoorden zijn onder andere of er een aanleiding is om in te stemmen met een einde van de arbeidsovereenkomst, of er ruimte is om te onderhandelen, of uw rechten in de overeenkomst worden gerespecteerd (zijn eventuele WW-rechten bijvoorbeeld veiliggesteld) en of de vaststellingsovereenkomst u voldoende perspectief biedt voor de toekomst.

Heeft u te maken met een arbeidsconflict of dreigt er een relatie met werkgever verstoord te raken?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met Kop advocaten en maak direct een afspraak met een arbeidsrechtadvocaat voor een vrijblijvend eerste gesprek.